Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań
tel/fax (075) 646-43-70 e-mail: sekretariatpce@interia.pl
siedziba Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu
 

 

 

Aktualności

Szkolenia

Konkursy

Dokumenty PCE

Kronika PCE

Po Co Edukacja?

Doradcy

Ogłoszenia/Przetargi

Projekty edukacyjne PCE

PKZP

Aktualności ...
NASZE
PROJEKTY EFS:

Aktualne
projekty:


"Multimedialne przedszkole - program edukacji przedszkolnej"


"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim "


"Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań- życiowym drogowskazem dla młodzieży"

Projekty
zakończone:


"Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim"


"Einstein - każdy ma w sobie ukryty potencjał"


"Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu"


"Stypendium drogą do matury"


"Stypendium szansą na życiowy sukces"


"Dolnośląsko-Saksońska Akademia Edukacyjna"


"Niepełnosprawny klient w dolnośląskim urzędzie"


"Pogranicze bez granic – mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców"


"Platforma Edukacyjna Polsko-Niemieckiego Pogranicza"

 

 

 

 

 

Regionalizm jako bezcenna wartość w kształtowaniu tożsamości

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 17 października 2014 r. zorganizowało powiatową konferencję pt. „Regionalizm jako bezcenna wartość w kształtowaniu tożsamości od przedszkola do matury”.

Celem konferencji było podniesienie świadomości i wiedzy dotyczącej lokalnego dziedzictwa kulturowego mieszkańców powiatu lubańskiego. Wśród gości zaproszonych byli przedstawiciele lokalnych władz: Walery Czarnecki - Starosta Lubański, Janusz Niekrasz - Wójt Gminy Siekierczyn, organizacji samorządowych: stowarzyszeń, fundacji, osoby działające na terenie powiatu w zakresie promowania kultury i regionalizmu, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych oraz licznie zgromadzona młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

Doświadczenia Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu od 2000 roku w zakresie przybliżania mieszkańcom wiadomości o regionie, kulturze, kształtowania tożsamości młodych ludzi poprzez dziesiątki szkoleń i konferencji dla nauczycieli oraz konkursów dla dzieci i młodzieży przedstawiła Anna Adamska dyrektor PCE. Wskazała działania ośrodka finansowane z własnych środków jednostki oraz takie, które mogły być wykonane dzięki pozyskanym przez PCE środkom unijnym, np. w projekcie „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał” kilkuset uczniów ze wszystkich szkół w powiecie uczestniczyło w wielu interesujących zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach „Multimedialnego przedszkola” ponad 600 dzieci już drugi rok korzysta z bezpłatnego wsparcia w ramach programu edukacji przedszkolnej, w którym wiele czasu, miejsca i środków poświęcono poznaniu bliskiej i dalszej okolicy w ramach edukacji regionalnej.

Dolnośląskie przedsięwzięcie pt. „Tożsamość Dolnoślązaków – Unia wielu kultur” realizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu pod patronatem wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego przybliżyła słuchaczom Bogusława Bogucka - kierownik Filii DODN w Jeleniej Górze.

Konferencja była też okazją do podsumowania Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Jesteśmy Kolbergami naszej Ziemi Lubańskiej” zorganizowanego w ramach projektu edukacyjnego „Oskar Kolberg na Ziemi Lubańskiej”. Nagrody laureatom wręczył Walery Czarnecki - Starosta Lubański, który był także ich fundatorem. W swoim wystąpieniu Starosta podkreślił bezcenną wartość działań dydaktyczno-wychowawczych w kształtowaniu tożsamości młodych mieszkańców powiatu lubańskiego.

Niezwykle interesujące były wystąpienia zaproszonych gości: Andrzej Kuźniar – autor wielu publikacji o Gminie Siekierczyn i jej mieszkańcach zaprezentował rys historii Gminy pt. „Powrót do tradycji”. Ewa Bobko – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Platerówce przedstawiła działania tej placówki w wystąpieniu pt. „Regionalne treści Platerówka wieści”. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu opowiedzieli o działaniach ściśle związanych z tradycją szkoły w prezentacji „Jak żyć w zgodzie z historią?”. Nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach w prezentacji pt. „Kształtowanie tożsamości Dolnoślązaków” przedstawili swoją szkołę i jej przeobrażenia na przestrzeni ostatnich lat. Konferencję uświetnił występ nauczycieli ze Szkoły Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu. Można było także podziwiać Galerię zdjęć złożonych w odpowiedzi na konkurs fotograficzny „Jesteśmy Kolbergami naszej Ziemi Lubańskiej” oraz wystawę „Regionalizm w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej Powiatowego Centrum Edukacyjnego” przygotowaną przez nauczycieli bibliotekarzy. Ponadto PCE opracowało biuletyn okolicznościowy „Regionalizm jako bezcenna wartość w kształtowaniu tożsamości. Doświadczenia Powiatowego Centrum Edukacyjnego w kreowaniu współczesnego regionalizmu”, który otrzymali uczestnicy spotkania.

Ponieważ konferencja poświęcona tematyce regionalizmu, tożsamości kulturowej, tradycjom i kulturze mieszkańców powiatu lubańskiego wzbudziła duże zainteresowanie przedstawicieli samorządów, organizacji samorządowych, a przede wszystkim nauczycieli i młodzieży szkolnej, kolejną z tego cyklu Powiatowe Centrum Edukacyjne planuje na wiosnę.

 

 

ZAPROSZENIE

STAROSTA LUBAŃSKI

ma przyjemność zaprosić

dyrektorów i nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w powiecie lubańskim, przedsztawicieli organizacji samorządowych: stowarzyszeń, fundacji, osób działających na terenie powiatu w zakresie promowania kultury i regionalizmu.

NA KONFERENCJĘ POWIATOWĄ

Regionalizm jako bezcenna wartość w kształtowaniu tożsamości od przedszkola do matury

Pełna treść zaproszenia

 

 

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„OSKAR KOLBERG NA ZIEMI LUBAŃSKIEJ”


NAGRODZONY NAUCZYCIEL
•  Helena Wojnowska nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu
   fotografia „Wierzba na polu”

NAGRODZENI UCZNIOWIE
•  Anna Krawczenko ZSP im. A. Mickiewicza
   fotografia „Jesienną porą”
•  Alicja Krzak ZSP nr 2 w Lubaniu
   fotografia „Światło z nieba”
•  Ksawery Madejski Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
   fografia „Taniec ślimaka”
•  Klaudia Pietraszkiewicz89+ ZSP im. KZL w Lubaniu
   fotografia „Jesienne kaczki”
•  Agata Ryżewska Gimnazjum w Siekierczynie
   fotografia „Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności”

WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW
Danuta Boruch ZSP im. KZL w Lubaniu
fotografia „Widok kościoła”
Marlena Jarmasz ZSP im. KZL w Lubaniu
fotografia „Kolejowa jesień”
Mateusz Jarosz Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
fotografia „Historia zaklęta w kamieniu”
Kinga Paturej Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
fotografia „Zielony las”
Małgorzata Połomska Gimnazjum nr 2 w Lubaniu
fotografia „Spacer po Kamiennej Górze jesienną porą”

 

 

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli do wypełnienia ankiety, której celem jest określenie potrzeb edukacyjnych na rok szkolny 2014/2015

Ankieta

 

 

13.08.2014r.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 2014/2015

Minister edukacji narodowej podpisała 3 lipca dokument, który stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.
W dokumencie wskazano:

  1. Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
  2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki
  3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
  4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Więcej informacji, dotyczących zakresu nadzoru pedagogicznego znajduje się w załączniku

Załącznik

 

 

Wspieramy uzdolnienia dzieci i młodzieży z powiatu lubańskiego

Wiosna to dobry czas na dokonanie pewnych podsumowań. Tak też jest z konkursami, których organizatorem od 14 lat jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, a współorganizatorami szkoły, które zadeklarowały chęć współpracy. W roku szkolnym 2013/2014 zorganizowaliśmy 26 konkursów dla dzieci i młodzieży. Były to 20 konkursy powiatowe, 2 regionalne oraz 4 wojewódzkie (zDolny Ślązak-3 i zDolny Ślązaczek-1 na etapie powiatowym). Wzięło w nich udział 33 przedszkolaków, 1709 uczniów szkół podstawowych, 673 gimnazjalistów i 123 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie w roku szkolnym 2013/2014 w konkursach PCE rywalizowało ze sobą na etapie powiatowym i regionalnym 2538 uczniów. Ponieważ rozstrzygnęliśmy rywalizację we wszystkich 26 konkursach, z wielką przyjemnością przedstawiamy nazwiska ich laureatów.

Pełna treść wiadomości

 

 

Lubań, 28.02.2014r.

PCE.0715.60.S.2014

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH POWIATU LUBAŃSKIEGO

W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2014 Rokiem Kolberga Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, Biblioteka Pedagogiczna oraz Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubaniu im. Oskara Kolberga realizują projekt edukacyjny pn. „OSKAR KOLBERG NA ZIEMI LUBAŃSKIEJ”, nad którym patronat objął Starosta Lubański – Walery Czarnecki.
PCE serdecznie zaprasza Szkolnych Liderów Wspierania Uzdolnień na spotkanie, którego tematyka dotyczyć będzie realizacji projektu, m.in.:

1. Zapoznanie z harmonogramem projektu.( cele, zadania, etapy)
2. Omówienie szczegółów konkursu fotograficznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli pt. JESTEŚMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ
3. Omówienie regulaminu konkursu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 marca 2014 r. o godz. 14:00 w siedzibie PCE w Lubaniu.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu na nr telefonu 75 6455340 do dnia 4 marca 2014 r.

Więcej informacji na temat projektu zamieszczonych jest na stronie www.pceluban.pl w zakładce PROJEKTY EDUKACYJNE PCE – OSKAR KOLBERG NA ZIEMI LUBAŃSKIEJ.


Serdecznie zapraszamy            

 

 

ZAPROSZENIE

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO
W LUBANIU

ma przyjemność zaprosić
dyrektorów i nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
na II część szkolenia - warsztaty na temat

"Metody i formy pracy z dzieckiem 6-letnim",

która odbędzie się dnia 16 stycznia 2014 r. o godz. 14:30
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu
przy al. Kombatantów 2.

Pełna treść zaproszenia

 

 

ZAPROSZENIE

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO
W LUBANIU

ma przyjemność zaprosić
dyrektorów i nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
na konferencję powiatową

"Dzieci sześcioletnie w szkole",

która odbędzie się dnia 27 listopada o godz. 12:00
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu
przy al. Kombatantów 2.

Pełna treść zaproszenia

 


 

jesteś: Na bloga liczniki osobą na tej stronie.


© 2014 A
Poczta