logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

  • HARMONOGRAMY KONKURSÓW
  • REGULAMINY KONKURSÓW
  • GALA LAUREATÓW
  • POWIATOWE KONKURSY W WYKAZIE KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU

XI Powiatowy konkurs plastyczny dla przedszkoli

II Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek dla przedszkolaków                                                            

XVI Powiatowy konkurs ortograficzny klas IV-VII "Mistrz ortografii" 2018/2019

XIII Powiatowy konkurs recytatorski klas VIII

VII Powiatowy konkurs języka angielskiego klas V-VII

XII Powiatowy konkurs matematyczny dla klas III

X Powiatowy konkurs plastyczno-techniczny "Wielkanocne jajo" dla klas I-III

X Powiatowy konkurs plastyczno-techniczny "Wielkanocne jajo"" dla klas IV-VI

XI Powiatowy konkurs plastyczny dla klas I-III

XI Powiatowy konkurs plastyczny dla klas IV-VI

XVIII Powiatowy konkurs recytatorski kllas I-III

XIII Powiatowy konkurs recytatorski kllas IV-VII

XVIII Powiatowy konkurs ortograficzny klas II-III "Mistrz ortografii" 2018/2019

XI Powiatowy konkurs jezyka niemieckiego klas V-VII

III Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek dla uczniow szkół podstawowych                                                 

VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Mistrz ortografii 2018/2019"

VI Powiatowy konkurs języka angielskiego

XI Powiatowy konkurs biologiczny

XV Powiatowy konkurs geograficzny

XVII Powiatowy konkurs chemiczny "Mistrz stechiometrii"

VIII Powiatowy konkurs recytatorski

III Powiatowy konkurs języka niemieckiego

III Powiatowy konkurs fotograficzny

X POWIATOWY KONKURS WIEDZY HUMANISTYCZNEJ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
XIV POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

XIII POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY "Mistrz ortografii 2018/2019"  

XVI REGIONALNY KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH 

V POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY                                                                                                                        

PRZEDSZKOLA

XI Powiatowy konkurs plastyczny 2018/2019

III Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek 2018/2019

SZKOŁY PODSTAWOWE

XVIII Powiatowy konkurs recytatorski klas I-III 2018/2019

Aneks do regulaminu konkursu recytatorskiego

XIII Powiatowy konkurs recytatorski klas IV-VII 2018/2019

XVIII Powiatowy konkurs ortograficzny klas II-III "Mistrz ortografii 2018/2019"

X Powiatowy konkurs "Wielkanocne jajo" 2018/2019

XII Powiatowy konkurs matematyczny klas III 2018/2019

Aneks do regulaminu konkursu matematycznego

XVI Powiatowy konkurs ortograficzny klas IV-VII "Mistrz ortografii 2018/2019"

XI Powiatowy konkurs plastyczny 2018/2019

XII Powiatowy konkurs języka niemieckiego klas V-VII 2018/2019

VII Powiatowy konkurs języka angielskiego klas V-VII 2018/2019

III Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek 2018/2019

GIMNAZJA

XI Powiatowy konkurs biologiczny 2018/2019

XV Powiatowy konkurs geograficzny 2018/2019

VI Powiatowy konkurs języka angielskiego 2018/2019

XVII Powiatowy konkurs chemiczny "Mistrz stechiometrii" 2018/2019

IX Powiatowy konkurs recytatorski 2018/2019

VIII Powiatowy konkurs ortograficzny "Mistrz ortografii 2018/2019"

V Powiatowy konkurs fotograficzny 2018/2019

IVPowiatowy konkurs języka niemieckiego 2018/2019

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

XVI Regionalny Konkurs Wiedzy o Polskim Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach 2018/2019

XIII Powiatowy konkurs "Mistrz ortografii 2018/2019"

XIV Powiatowy konkurs recytatorski 2018/2019

X Powiatowy konkurs Wiedzy Humanistycznej 2018/2019

V Powiatowy konkurs Fotograficzny 2018/2019