logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

  • HARMONOGRAMY KONKURSÓW
  • REGULAMINY KONKURSÓW
  • GALA LAUREATÓW
  • POWIATOWE KONKURSY W WYKAZIE KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU

      Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli języków obcych na organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych  bezpłatne szkolenie online „Film na lekcji języka obcego- jak przygotować uczniów do tej lekcji i jak ją przeprowadzić”, które odbędzie się dnia 25 maja 2021r. o godzinie 16.00 i zostanie przeprowadzone przez doradcę metodycznego ds. języków obcych p. Aleksandrę Karst.

Więcej 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

           Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego na szkolenie online organizowane dnia 20 kwietnia 2021r. o godzinie 16.00 na temat: „Przykładowe zadania dotyczące rozwiązania wskazanego podczas egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa”, które odbędzie się w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.

Więcej

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek oświatowych

w powiecie lubańskim

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu przesyła ofertę szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy adresowaną do pracowników szkół i placówek oświatowych, szczególnie administracji i obsługi.  Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przygotowaliśmy dla Państwa pracowników program szkolenia, które planujemy przeprowadzić  w PCE, ale zgodnie z Państwa potrzebami, możemy je przeprowadzić w Waszej Placówce. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem MEN § 2 Dyrektorzy szkół  i placówek oświatowych do dnia 1 marca 2019 r. mają obowiązek zapewnić przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy wszystkim pracownikom niepedagogicznym.

Więcej

WYNIKI FINAŁU POWIATOWEGO KONKURSU GEOGRAFICZNO- BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WYNIKI XIV POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WYNIKI POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA KLAS VII – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH „NATURA W OBIEKTYWIE”

WYNIKI IX POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH   

WYNIKI FINAŁU IX POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS VII – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WYNIKI FINAŁU XIV POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS VII – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH     

WYNIKI XV POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WYNIKI XV POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WYNIKI XX POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WYNIKI FINAŁU XIV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WYNIKI FINAŁU II POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WYNIKI FINAŁU POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WYNIKI POWIATOWEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS I - III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „MISTRZ SKAKANKI”

                                                                 

                                                                      

                                                                    

WYNIKI FINAŁU POWIATOWEGO KONKURSU GEOGRAFICZNO- BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH