PRZEDSZKOLA

XI Powiatowy konkurs plastyczny 2018/2019

III Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek 2018/2019

SZKOŁY PODSTAWOWE

XVIII Powiatowy konkurs recytatorski klas I-III 2018/2019

Aneks do regulaminu konkursu recytatorskiego

XIII Powiatowy konkurs recytatorski klas IV-VII 2018/2019

XVIII Powiatowy konkurs ortograficzny klas II-III "Mistrz ortografii 2018/2019"

X Powiatowy konkurs "Wielkanocne jajo" 2018/2019

XII Powiatowy konkurs matematyczny klas III 2018/2019

Aneks do regulaminu konkursu matematycznego

XVI Powiatowy konkurs ortograficzny klas IV-VII "Mistrz ortografii 2018/2019"

XI Powiatowy konkurs plastyczny 2018/2019

XII Powiatowy konkurs języka niemieckiego klas V-VII 2018/2019

VII Powiatowy konkurs języka angielskiego klas V-VII 2018/2019

III Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek 2018/2019

GIMNAZJA

XI Powiatowy konkurs biologiczny 2018/2019

XV Powiatowy konkurs geograficzny 2018/2019

VI Powiatowy konkurs języka angielskiego 2018/2019

XVII Powiatowy konkurs chemiczny "Mistrz stechiometrii" 2018/2019

IX Powiatowy konkurs recytatorski 2018/2019

VIII Powiatowy konkurs ortograficzny "Mistrz ortografii 2018/2019"

V Powiatowy konkurs fotograficzny 2018/2019

IVPowiatowy konkurs języka niemieckiego 2018/2019

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

XVI Regionalny Konkurs Wiedzy o Polskim Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach 2018/2019

XIII Powiatowy konkurs "Mistrz ortografii 2018/2019"

XIV Powiatowy konkurs recytatorski 2018/2019

X Powiatowy konkurs Wiedzy Humanistycznej 2018/2019

V Powiatowy konkurs Fotograficzny 2018/2019