logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Powiat Lubański w 2016 roku postawił na doposażenie szkół i placówek oświatowych w specjalistyczny sprzęt. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu opracowało i złożyło w imieniu Powiatu Lubańskiego 3 projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Pierwszy wniosek opracowano we współpracy z ZPR w Smolniku i SOSW w Lubaniu PCE złożony  w czerwcu 2016 r. w odpowiedzi na konkurs 7.1.1. został w styczniu 2017 r. zatwierdzony do dofinansowania. W wyniku jego realizacji w okresie wakacji zostaną wyposażone specjalistyczne pracowanie: w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku będą stworzone 3 pracowanie specjalistyczne, a w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu aż 9 pracowni.

Projekt dotyczy poprawy nauczania w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku (ZPR) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Lubaniu ( SOSW) poprzez zakup wyposażenia oraz sprzętu:

a) w Smolniku: sala doświadczeń do diagnozy uczniów i relaksacji, pracownia geograficzna  i chemiczna;

b) w SOSW w Lubaniu: pracownia Cztery pory roku, dla dzieci autystycznych, , sala doświadczania świata, pracownia przyrodnicza, cyfrowa, logopedyczna, terapii integracji sensorycznej, rekreacyjno-rehabilitacyjna i arteterapii.

Projekt jest przeznaczony szacunkowo dla łącznie 105 uczniów – zarówno z ZPR w Smolniku jak  i SOSW w Lubaniu oraz kolejnych roczników, które będą w kolejnych latach korzystały z zakupionej infrastruktury. Ponadto z wyposażenia będą korzystać nauczyciele zatrudnieni w obu placówkach.

Łączny koszt planowanych inwestycji to 342.367,35zł, z czego wkład własny Powiatu Lubańskiego to 15%, czyli 51.355,10 zł.

To sukces PCE, ZPR, SOSW i Powiatu Lubańskiego. Dzięki doposażeniu pracowni wspólnie podnosimy jakość kształcenia specjalnego w obu placówkach.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu na pracowanie zawodowe i przedmiotowe dla 3 szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo w powiecie lubańskim.

27 stycznia 2017 r.