logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością pozyskania przez Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu środków unijnych realizację projektu pt. „Szkoła Mistrzów”
w ramach działania 10.2.1 RPO WD m.in. na organizację wsparcia szkół m.in. poprzez udział dyrektorów i nauczycieli w sieciach wsparcia i samokształcenia na okres dwóch lat szkolnych, proszę o przeprowadzenie w Państwa placówce rozeznania w zakresie potrzeb edukacyjnych, które moglibyśmy zrealizować w ramach wybranych sieci.

2 luty 2017 r.

Więcej

Ankieta potrzeb edukacyjnych

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu 10.2.1