logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i polonistów z Państwa szkoły na piąte w roku szk. 2016/2017 szkolenie nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się w siedzibie PCE dnia 25 kwietnia 2017 roku o godz. 12.30 pn. Nauczyciel bibliotekarz jako (nie) świadomy biblioterapeuta. Celem szkolenia jest zainspirowanie nauczycieli i bibliotekarzy metodą dialogu, którą można wykorzystać w pracy z uczniami. Poprzez odpowiednio dobraną książkę mogą pomóc czytelnikowi/uczniowi rozwiązać trudne problemy, wpłynąć na właściwe funkcjonowanie wśród rówieśników, wspomóc jego twórcze i aktywne działania.

20.04.2017