logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu informuje, że planowane na dzień 27.04.2017 r. na godz. 9:00 konferencje pt: 1. Szkolenie Kolo Wolontariatu                     – praktyczne aspekty funkcjonowania, 2. Prawo rodzinne w praktyce szkolnej – wybrane aspekty, organizowane w ramach SIECI WSPÓŁPRACY SAMOKSZTAŁCENIA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU LUBAŃSKIEGO z powodu nagłej choroby wykładowcy zostają odwołane.

O kolejnym terminie poinformujemy Państwa wysyłając pismo do szkół i umieszczając na stronie www.pceluban.pl.