Dotyczy: organizacji szkolenia dla nauczycieli lubańskich przedszkoli nt. podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej…).

29 sierpnia 2017 r.

Więcej