Powiat Lubański pozyskał prawie milion złotych z funduszy unijnych na realizację form wsparcia prozawodowego dla uczniów technikum w ramach działania 10.4.1 RPO WD.Projekt został opracowany przez Powiatowe Centrum Edukacyjne we współpracy z ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej.

1 września 2017 r.

Więcej