Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa Dyrektorów na powiatową konferencję edukacyjno-profilaktyczną pt. „Agresja elektroniczna- zjawisko i przeciwdziałanie”.

16 października 2017 r.

Wiecej