Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i polonistów z Państwa szkoły na pierwsze w roku szk. 2017/2018 szkolenie nauczycieli sieci współpracy i samokształcenia.

16 listopada 2017

Więcej