Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Kształcenia Zawodowego

uczestniczących w projekcie REGSI,

Szkolni Koordynatorzy DEZ

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje, że w sytuacji zaistnienia okoliczności powodujących nieobecność dotychczasowego uczestnika na spotkaniu Regionalnej sieci wparcia lub szkoleniu coachingowym (w przypadku jego delegowania lub przebywania na zwolnieniu lekarskim), istnieje możliwość wytypowania i zgłoszenia udziału innego nauczyciela, niebędącego dotychczas uczestnikiem szkolenia.

28 listopada 2017 r.

Więcej