Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli na 2- modułowe szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli kształcenia ogólnego wdrażających nową podstawę programową, które odbędzie się 22 lutego 2018r. o godzinie 13.00 w siedzibie PCE w Lubaniu na temat:

1.„Jak zrealizować treści szczegółowe podstawy programowej z j. polskiego w klasie VII
i VIII szkoły podstawowej”( 3 godz. dydaktyczne).

2.„Elementy retoryki na lekcjach j. polskiego w szkole podstawowej” ( 2 godziny dydaktyczne – warsztaty).