logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

SZANOWNI PAŃSTWO

DYREKTORZY I NAUCZYCIELE
SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
POWIATU LUBAŃSKIEGO

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli na szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli kształcenia ogólnego wdrażających nową podstawę programową, które odbędzie się 13 marca 2018r. o godzinie 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu na temat:
„ Myślografia, czyli praktyczne zastosowanie technik kreatywnego nauczania w praktyce”.

26 luty 2018