logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkół Podstawowych

i Przedszkoli

Zgodnie z przepisami, od 1 września br. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego. Jedną z ważniejszych zmian jest przygotowanie programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, który w tym roku szkolnym miał zostać zatwierdzony do 31 października.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN należy planować działania w zakresie preorientacji czy orientacji zawodowej już w najmłodszych klasach/ oddziałach przedszkolnych.

Rozporządzenie określa, na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

1) preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,

2) orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych,

3) działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Wizytatorzy zapowiadają kontrolę realizacji wskazanego obszaru.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia zaplanowaliśmy tematykę sieci dla SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW SIECI DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO, czyli dla przedstawicieli każdej placówki, na każdym etapie (przedszkole, klasy I-VI, klasy VII-VIII. Bardzo proszę, byście Państwo Dyrektorzy wskazali osobę odpowiedzialną w Waszej placówce za realizację działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i delegowali
tego nauczyciela (szkolnego koordynatora) do udziału w trzech spotkaniach sieci.

Terminy spotkań sieci:

1. 20 listopada 2018, godz. 14.00 – 17.00.

2. 11 grudnia 2018, godz. 14.00 – 17.00.

3. 15 stycznia 2019 r. godz. 14.00 – 17.00.

Miejsce: Powiatowe centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Udział jednego nauczyciela-koordynatora sieci jest bezpłatny.

Zapraszam Państwa przedstawicieli na udziału w szkoleniach w ramach sieci.