Zakończyliśmy realizację projektu pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego w ramach RPO WD 2014-2020, ze środków EFRR, którego celem było wyposażenie 12 pracowni dydaktycznych: 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu oraz
3 w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku – podsumowuje Walery Czarnecki Starosta Lubański. - To niełatwe zadanie Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu realizowało ponad 2 lata wspólnie z dyrektorami i nauczycielami obu ośrodków. Kwota, jaką wydatkowaliśmy na całe przedsięwzięcie, to 330.400,04 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych: 279.065,71, a wkład własny Powiatu Lubańskiego: tym 51.334,33 zł.

Więcej

14 grudnia