logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Zapraszamy Szkolnych Liderów Wspierania Uzdolnień na spotkanie, które odbędzie dnia 13 marca 2019 roku o godz. 14.00 w siedzibie placówki.

Cel spotkania:

- omówienie organizacji konkursów na poszczególnych etapach;

- ustalenie wspólnych działań w ramach współpracy dot. wspierania uzdolnień;
- dokonanie diagnozy potrzeb edukacyjnych Szkolnych Liderów.

8 marca 2019