logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Poniżej zamieszczamy ankietę DOTYCZĄCĄ BADANIA POTRZEB EDUKACYJNYCH NAUCZYCIELI W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020. Wyniki ankiety będą źródłem informacji przy opracowaniu OFERTY EDUKACYJNEJ na rok szkolny 2019/2020; z uwzględnieniem tematyki planowanych szkoleń i konferencji, zgodnie z Priorytetami Ministra Edukacji Narodowej oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

28 sierpnia 2019

ankieta