logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych                              
                                                                      

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu informuje, że w Bibliotece Pedagogicznej w Lubaniu znajdują się bezpłatne egzemplarze Vademecum nauczyciela pt. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej, opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Pozycje przeznaczone są dla nauczycieli następujących przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- wiedza o społeczeństwie

- język łaciński i kultura antyczna

- filozofia i etyka

- historia

- biologia

- fizyka

- chemia

- geografia

- plastyka, historia sztuki

- muzyka, historia muzyki.

Do dnia 05 września 2019 r. do szkół dostarczone zostaną pakiety opracowań po jednym egzemplarzu z każdego przedmiotu. Prosimy o informację zwrotną do 9 września 2019 r. o zapotrzebowaniu na liczbę pozycji z danego przedmiotu.

Od 11 września 2019 r. Vademecum będzie przygotowane do odbioru u doradcy metodycznego PCE wg Państwa zapotrzebowania.