Od grudnia 2018 roku Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu we współpracy z nauczycielami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza uczestniczy realizuje projekt pn. Mickiewicz zawodowo współfinansowany w ramach Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Na rzecz uczniów technikum ZSP im. Adama Mickiewicza i ich nauczycieli realizujemy wspólnie wiele różnych działań, które mają znaczący wpływ na wszechstronny rozwój zawodowy oraz dobre przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy. Większość zadań już za nami. Od stycznia 2019 do 31 marca 2020 r. w projekcie wzięło udział 109 uczniów i 10 nauczycieli.W okresie od 02 stycznia do 31 marca 2020 zrealizowaliśmy szereg form wsparcia, w których wzięło udział 60 uczniów i 6 nauczycieli.

Więcej