logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Coraz częściej spotykamy się z pojęciem optodysleksja. Co kryje się pod tym pojęciem? Jaka jest różnica między uczniem dyslektycznym a optodyslektycznym?

Dysleksja nie jest nam obca, ponieważ od wielu lat mówi i pisze się na ten temat bardzo dużo, co jest związane z coraz większą liczbą uczniów, u których stwierdza się istnienie tego problemu. Typowe dla tego zaburzenia są trudności w nauce czytania i pisania mimo prawidłowego IQ. Uczeń dyslektyczny nie jest w stanie prawidłowo przekładać głosek na litery, zapisywać usłyszanych wyrazów , jak również składać je w odpowiednim porządku , gdy czyta lub pisze. Ma ono podłoże neurologiczne ( zaburzenie podstawowych funkcji poznawczych) i może dotyczyć percepcji wzrokowej lub fonologicznej oraz integracji ich obu. Jednak nie zawsze zaburzenia te związane są z dysleksją.

Więcej