Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś,

zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.

Paulo Coelho

W minionym tygodniu uczniowie mierzyli się z maturalnym maratonem, w dniach 8,9 i 10 czerwca odbywały się odpowiednio egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Ostatni egzamin maturalny przewidziano na dzień 19 czerwca, a zaraz potem rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. W bieżącym tygodniu z testami zmierzą się ósmoklasiści. Osiągnięte przez uczniów wyniki będą poddane analizie jakościowej i ilościowej. Dzięki temu nauczyciele wypracują wnioski i rekomendacje do dalszej pracy.

Więcej

Etapy szkolnej analizy wyników egzaminów zewnętrznych - prezentacja