logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

 Nauka nigdy nie wyczerpuje umysłu

(Leonardo da Vinci)

       Wybór podręczników powinien nastąpić zgodnie z art. 22aa i 22ab ustawy o systemie oświaty. W myśl tych przepisów nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego, materiału ćwiczeniowego lub bez zastosowania podręcznika lub tychże materiałów.

Więcej