Powiatowa konferencja w PCE

W Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu w dn. 09.10.2015 odbyła się powiatowa konferencja     „Od przedszkola do zawodu. Świadoma edukacja zawodowa we wszystkich etapach kształcenia”   z udziałem dyrektorówszkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu lubańskiego.Temat konferencji jest odpowiedzią ośrodka na wskazane przez MEN kierunki polityki oświatowej państwa w b.r. szkolnym.

19 października 2015

Więcej

Edukacja w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego-prezentacja

Wyniki badania ankietowego 2015-prezentacja

Od przedszkola do zawodu-prezentacja