logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się terminami przeprowadzenia etapów powiatowych konkursów zDolny Ślązak informujemy, że z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu otrzymaliśmy informację następujacej tresci:

Pragniemy Państwa poinformować, że zostały ustalone dwa scenariusze dotyczace przeprowadzenia etapów powiatowych konkursów zDolny Ślązak. W przypadku, gdy 5.11 zostaną przedłużone obecne zasady funkcjonowania klas IV-VIII SP, terminy konkursów zostaną przesunięte.Natomiast, kiedy okaże się, że klasy wracają do szkół lub zostaną złagodzone zasady przemieszczenia się uczniów, konkursy zostaną przeprowadzone w szkołach. Wówczas nauczyciele zostaliby zobowiązani do przewiezienia arkuszy i protokołów do Państwa. Po zebraniu arkuszy ze wszystkich konkursów, przesłaliby Państwo koperty do DODNu, rozliczając przesyłkę zgodnie z zapisami w porozumieniu.Bardzo proszę o potwierdzenie możliwości realizacji tego zadania.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Przewodniczący WKK

Konkursów zDolny Ślązak