Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

(Stefan Żeromski)

KOMUNIKACJA SYNCHRONICZNA I ASYNCHRONICZNA

W NAUCZANIU ZDALNYM

Nauczanie zdalne w szkole stacjonarnej metody, materiały i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnejto tytuł 25- godzinnego kursu organizowanego przez ORE, w którym mam okazję brać udział. W niniejszym oraz w kolejnych artykułach z tego cyklu, chciałabym się z Państwem częściowo podzielić ciekawymi informacjami i wiedzą zdobytą na temat nauczania zdalnego, niezbędnych zasobów, kompetencji i umiejętności nauczyciela.

W nauczaniu zdalnym kluczową rolę odgrywa odpowiednia czyli skuteczna komunikacja z uczniem. Rozróżnia się dwa rodzaje komunikacji:

- komunikację synchroniczną, czyli prowadzenie konwersacji w czasie rzeczywistym, co w kontakcie zdalnym będzie oznaczało rozmowę przez czat lub video- czy audiokonferencję

- komunikacją asynchroniczną, czyli rozłożoną w dłuższym czasie, z wykorzystaniem maila, dziennika elektronicznego, forum dyskusyjnego, dokumentu współdzielonego, kanału You Tube czy bloga nauczycielskiego.

Obie formy komunikacji mają zarówno wady jak i zalety.

Do zalet komunikacji synchronicznej zaliczyć możemy: szybkość reakcji, łatwość doprecyzowania wypowiedzi, szybkość uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Niestety, w związku z kontaktem w czasie rzeczywistym trzeba się też liczyć z większym prawdopodobieństwem popełnienia błędów językowych i merytorycznych, możliwością pojawienia się jednocześnie zbyt dużej ilości informacji, trudnościami z odtworzeniem zaprezentowanych informacji w przyszłości. Komunikacja synchroniczna stawia też przed prowadzącym oraz przed uczestnikiem lekcji wymóg związany z umiejętnością szybkiej i sprawnej obsługi platformy oraz szybkiego pisania. Ewentualne awarie techniczne (brak prądu, zakłócenia sieci internetowej) mogą przerwać połączenie i wtedy komunikacja synchroniczna przestaje być możliwa.

Wymieniając zalety komunikacji synchronicznej należy wskazać możliwość przygotowania bardziej przemyślanych wypowiedzi oraz łatwość powrotu do wskazanego rozwiązania. Problemy techniczne nie powodują w tym przypadku przerwania lekcji i pracy z uczniem. Wadą tego typu komunikacji jest wydłużony czas reakcji na problem oraz trudności w rozwiązywaniu pojawiających się na bieżąco nieporozumień.

Wybór formy komunikacji zależy od bardzo wielu czynników, m.in. od dostępnych narzędzi i zasobów, dostępu uczniów do urządzeń mobilnych, celów lekcji oraz rodzaju wykonywanych podczas lekcji zadań.

Powyższa krótka charakterystyka form komunikacji z uczniem wskazuje jak wiele umiejętności musi posiadać nauczyciel i jakie wyzwania stawia przed nim nauczanie zdalne. W kolejnym artykule przedstawię Państwu wymagane kompetencje i dekalog e-nauczyciela.