Zdalne nauczanie, które w czasie pandemii stało się koniecznością, to wyzwanie nie tylko dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla uczniów i ich rodziców. Przejście ze szkoły tradycyjnej do szkoły w tzw. cyberprzestrzeni zostało odebrane przez wielu jako przewrót  w dotychczasowej edukacji. Aby wszystkie strony mogły dobrze odnaleźć się w nowej rzeczywistości należy bardzo dobrze zorganizować ten model kształcenia. Niezbędnym warunkiem do podjęcia nauki jest aktywność ucznia, natomiast aby osiągał on pozytywne wyniki w nauce należy   uświadomić go  odnośnie celów i zadań jego działania. Uczeń musi również zostać odpowiednio zaktywizowany, aby proces nauki przebiegał sprawnie i przyniósł wymierne efekty.  

Więcej

Zestaw linków do stron internetowych dla nauczycieli języka obcego zawodowego