logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

        Dnia 24 listopada o godz. 14:00 odbyło się zdalne spotkanie Liderów WDN i Liderów Wspierania Uzdolnień. Na początku spotkania została zaprezentowana oferta edukacyjna PCE w Lubaniu. Omówiono programy realizowanych sieci oraz proponowaną tematykę szkoleń i warsztatów. Kolejną częścią spotkania było szkolenie przygotowane przez doradcę metodycznego ds. języków obcych Panią Aleksandrę Karst na temat Rola Lidera WDN. Liderzy Wspierania Uzdolnień zostali poinformowani o zaplanowanych na rok szkolny 2020/2021 konkursach powiatowych, zasadach i terminach ich organizowania. Uczestnicy spotkania zostali też zapoznani z nowościami wydawniczymi znajdującymi się w zasobach Biblioteki Pedagogicznej w Lubaniu. Dziękujemy za spotkanie i dotychczasową współpracę. Zapraszamy do kontaktu i udziału w oferowanych formach doskonalenia.

SPOTKANIE LIDERÓW WDN I LIDERÓW WSPIERANIA UZDOLNIEŃ - cała treść artykułu

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W LUBANIU POLECA

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021