logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

W dniach 10, 15 i 16 grudnia 2020 r. organizowana będzie w formie zdalnej Konferencja "Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się". Jest to otwarte wydarzenie programu "Szkoła ucząca się" skierowane do  nauczycieli wszystkich poziomów szkół, edukatorów  oraz dyrektorów szkół. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Konferencję organizuje Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej"

Więcej informacji na stronie:

https://sus.ceo.org.pl/ocenianie-ksztalujace/o-dzialaniu/aktualnosci/konferencja-pomagaj-sie-uczyc-od-oceniania