logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,
aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Einstein

Nowoczesne technologie stały się od pewnego czasu integralną częścią naszego życia codziennego. Dotyczy to również procesu edukacji, w którym niejednokrotnie uczeń wyraźnie przewyższa nauczyciela w ich wykorzystaniu, co z kolei „wymusza” na nauczycielach pozyskiwanie nowych umiejętności w tej dziedzinie. Wykorzystywanie na zajęciach TIK-u jest szansą, że czas jaki uczniowie będą poświęcać na naukę wyraźnie się zwiększy. Tak przeprowadzone zajęcia stają się dla młodego człowieka bardziej atrakcyjne, a to z kolei często przekłada się na jego motywację do systematycznej pracy.

Więcej