Nauczyciel jest skazany na wieczne samodoskonalenie.

John C. Dana

Nauczanie zdalne stało się faktem i codziennością polskich uczniów i nauczycieli. O ile wiosenne wdrożenie nauczania zdalnego mogło być trudniejsze ze względu na element zaskoczenia, to przez okres wakacyjny wiele szkół wzięło pod uwagę prawdopodobieństwo powtórzenia tego scenariusza jesienią i wdrożyło szereg zmian mających poprawić jakość lekcji prowadzonych przy użyciu internetu. Niestety, nadal sporym problemem w szkołach jest wykluczenie technologiczne, którego doświadczają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, jako placówka stawiająca sobie za główny cel doskonalenie nauczycieli w różnorodnych formach i zakresach tematycznych, od samego początku nauczania zdalnego wspiera kadrę pedagogiczną szkół i placówek powiatu lubańskiego.

czytaj więcej