logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

1.Wychowanie fizyczne w czasie pandemii- czas na refleksję

2. Blaski i cienie zdalnego wychowania fizycznego

3. Zdalne wychowanie fizyczne kontra pandemia

W dobie zdalnego nauczania, które zaskoczyło rzeczywistość szkolną koniecznością, pojawiło się wiele pytań o miejsce wychowania fizycznego w nowych realiach. Nauczyciele tego przedmiotu, dyrektorzy szkół nie znaleźli rozwiązań prawnych dotyczących realizacji lekcji online, nie uzyskali ich także na stronach proponowanych przez MEN. Na czas pandemii przyjęto rozwiązanie cedujące organizację zdalnego nauczania na barki dyrektorów szkół, dla których sprostanie wymaganiom władz oświatowych oraz  głosom rodziców, narzekających na przeciążenie całych rodzin zadaniami do samodzielnej realizacji w domu, stanowiło nie lada wyzwanie. Priorytetem stały się przedmioty egzaminacyjne, a realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego powierzona została w praktyce inwencji nauczycieli tego przedmiotu. Z ich opinii wynika, że powstał problem bezpieczeństwa uczniów - priorytetu na każdej lekcji wychowania fizycznego. Pojawiło się pytanie - kto odpowiada za bezpieczeństwo dziecka podczas nauki zdalnej?. Każdy dyrektor szkoły ustalił
z nauczycielem treści oraz sposoby pracy, opracowano także aneksy do Przedmiotowego Systemu Oceniania. W praktyce okazało się, że jedni uczniowie mogą ćwiczyć przed kamerką, inni nie. Byli też tacy, którym dyrektorzy zostawiali decyzję co do prowadzenia lekcji online, nawet tej wymagającej aktywności fizycznej.

Więcej

Wychowanie fizyczne w czasie pandemii- czas na refleksję - prezentacja