logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

„Szkoła Ucząca Się”- SUS- jest programem skierowanym do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół propagującym zmiany w efektywności nauczania oraz uczenia się, który jest realizowany od 2000r. przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Z okazji jubileuszu 20-lecia zorganizowane zostały online: konferencja "Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się" (10 grudnia 2020 r.) oraz warsztaty "Jak wspierać, a nie wyręczać w uczeniu się?" 16.12.2020 r. Myślą przewodnią obu tych wydarzeń było: “Uczenie się nie jest efektem nauczania, uczenie się jest efektem działania uczącego się” (J.Holt)

Więcej

Jak pomóc uczniom stać się samosterownym w nauce? - prezentacja

Ocenianie kształtujące - prezentyacja