logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele

Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu informuje, iż w związku z wprowadzonymi zmianami na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym istnieje możliwość wzięcia udziału przez nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu lubańskiego w bezpłatnych szkoleniach online dotyczących tej tematyki organizowanych przez PCE w Lubaniu, DODN( lub filie) we Wrocławiu oraz WCDN we Wrocławiu. 

Harmonogram seminariów organizowanych przez DODN we Wrocławiu przesyłamy w załączniku, natomiast wszelkie informacje odnośnie planowanych przez WCDN szkoleń będą pojawiały się systematycznie na stronie https://wcdn.wroc.pl/www/?page_id=8. Zainteresowani nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą zgłaszać się bezpośrednio do wybranej przez siebie placówki.Przypominam również, iż 4-godzinne szkolenie dotyczące zmian na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego zostanie przeprowadzone w dniach 26. i 27.01. 2021r. w godz. 16.00- 17.30 przez doradcę metodycznego PCE w Lubaniu- p. Aleksandrę Karst w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych.Celem w/w szkoleń jest prezentacja zmian wymagań ogólnych i szczegółowych w zakresie egzaminów zewnętrznych w 2021 roku, praca z materiałami źródłowymi oraz prezentacja modelu pracy z uczniami.

Anna Adamska 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

 Seminaria ORE - plik do pobrania