Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje, iż z dniem 19 listopada br. rozpoczynamy 16-godzinne SZKOLENIE Szkolnych Liderów WDN przygotowujące do pełnienia funkcji Szkolnych Organizatorów Wspomagania.

28 października 2015

 Więcej