logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Cykliczne spotkania odbywające się w ramach sieci Lepszy start adresowane są do nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową.

Dnia 16 lutego odbyło się szkolenie na temat Techniki coachingowe w pracy nauczyciela. Program spotkania obejmował wyjaśnienie pojęcia coachingu, jego zastosowanie w nauczaniu oraz prezentację technik wykorzystywanych przez nauczyciela- coacha. Spotkaniom sieci zwykle towarzyszy żywiołowa dyskusja i wymiana doświadczeń. Tak było również i tym razem.

Więcej