logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Termin: 23.02.2021 r. godz. 13:00

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i obowiązujące przepisy, etap półfinałowy i finałowy konkursu przeprowadzane są zdalnie.

W etapie półfinałowym uczniowie rozwiązują na oprogramowaniu kreatywnym (https://quizizz.com) test jednokrotnego wyboru składający się z 10 pytań. Na rozwiązanie części testowej uczeń ma 15 minut + 5 minut na czynności techniczne.

W etapie finałowym, na wskazane przez uczniów maile przesłane zostaną arkusze z 5 zadaniami otwartymi. Arkusze są sporządzone jako dokument tekstowy. Uczniowie udzielają odpowiedzi na pobranych załącznikach. Czas na rozwiązanie zadań wynosi 45 minut + 10 minut na czynności techniczne.

Finalistami konkursu zostają uczniowie zajmujący I, II i III miejsce po zsumowaniu punktacji otrzymanej w etapie półfinałowym oraz finałowym.

Informację o wynikach konkursu szkoła otrzyma mailem najpóźniej do dnia 26.02.2021 r.

Zaleca się, aby etap półfinałowy i półfinałowy odbywał się w szkole, na sprzęcie szkolnym i z wykorzystaniem szkolnego internetu w celu zminimalizowania problemów technicznych.