Termin: 09.03.2021 r. godz. 13:00

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i obowiązujące przepisy, etap półfinałowy i finałowy konkursu przeprowadzane są zdalnie.

Prezentacja przygotowanych przez uczniów projektów odbędzie się z wykorzystaniem komunikatora Teams z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.

Oceny pokazów konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez przewodniczą komisji konkursowej, którą jest Dyrektor PCE w Lubaniu Pani Anna Adamska.

Każdy z członków komisji konkursowej oceni pokaz przygotowany przez drużynę w skali punktowej (z krokiem co 0,5 pkt.) w następujących kategoriach:

  1. Wartość merytoryczna
  2. Sposób przygotowania i prowadzenia pokazu
  3. Część językowa oceniona przed etapem finałowym przez współpracującego z PCE nauczyciela języków obcych

O miejscu zajętym przez określoną drużynę decyduje suma punktów zdobytych przez drużynę wg ww. kryteriów na podstawie oceny wszystkich jurorów. W przypadku równej liczby punktów, o zajętym miejscu decyduje jury konkursu w drodze głosowania.

Zaleca się, aby etap półfinałowy i półfinałowy odbywał się w szkole, na sprzęcie szkolnym i z wykorzystaniem szkolnego internetu w celu zminimalizowania problemów technicznych.