logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz polonistów  z Państwa szkoły do uczestnictwa w sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2015/16 pn. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

28 pażdziernika 2015

Więcej