Zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane w roku szkolnym 2020/21 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół dla uczniów szkół podstawowych (II etap edukacyjny)

Więcej