logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

“Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy, ale także uczeniem się innego sposób myślenia o rzeczach.”
Flora Lewis

Każdy uczeń jest na swój sposób zdolny. Mamy tak wiele rodzajów zdolności, ile jest rodzajów działalności ludzkiej, a każdemu rodzajowi działalności odpowiada inny rodzaj zdolności. Dlatego też odkrywanie zdolności i wspieranie dziecka w rozwoju jest bardzo ważnym zadaniem nie tylko rodziny, ale i szkoły, a co za tym idzie nauczycieli i wychowawców. Często jednak nawet bardzo uzdolniony młody człowiek nie osiąga sukcesu na miarę swoich możliwości, ponieważ jego talent nie jest podbudowany jego rzetelną pracą i pomocą ze strony rodziny i szkoły w rozwoju oraz motywowaniu do działań między innymi poprzez zachęcanie do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju konkursach. Istotne jest, aby umiejętnie rozbudzić zainteresowanie i pozytywne nastawienie do konkursów, co z kolei powinno przełożyć się na chęć udziału w tego typu przedsięwzięciu.

Więcej