logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie online na temat "Edukacja zdrowotna- wpływ pandemii na realizację zadań”.

Tematyka spotkania:

-zapoznanie z zasadami i możliwościami realizacji zadań w ramach edukacji zdrowotnej
w szkole,

-wskazanie trudności wynikających z zaburzeń zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci
i młodzieży jako jednego ze skutków nauczania zdalnego w czasie pandemii,

-przedstawienie działań wspierających dzieci i młodzież w powrocie do zdrowia fizycznego
i psychicznego,

-omówienie znaczenia edukacji zdrowotnej w momencie powrotu uczniów do szkół po pandemii,

-planowanie i koordynacja pracy nauczyciel - uczeń – rodzic,

-dokumentowanie działań.

Więcej