Edukacja zdrowotna od lat zajmuje ważne miejsce w polskich szkołach. Jej treści zostały uwzględnione w wielu przedmiotach, m.in. wychowaniu fizycznym, biologii, wychowaniu do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, religii czy etyce. Działania prozdrowotne zawiera także każdy program profilaktyczny, który obowiązkowo realizują placówki oświatowe.

Więcej