W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego organy prowadzące szkoły podstawowe będą mogły składać wnioski na środki finansowe na dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. W ramach dofinansowania szkoły będą mogły zorganizować uczniom dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, kółka zainteresowań, warsztaty i laboratoria oraz wycieczki m.in. w ciekawe miejsca regionu, do kina lub teatru, a także wsparcie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i indywidualnych zajęć z uczniami posiadającymi specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

W ostatnich miesiącach dzieci nie miały osobistego kontaktu ze szkołą, rówieśnikami i nauczycielami, dlatego tym programem chcemy im to w pewien sposób wynagrodzić. Jestem przekonany, że to wsparcie finansowe pomoże w przygotowaniu ciekawej oferty edukacyjnej dla naszych najmłodszych - powiedział podczas videokonferencji Marszałek Dolnośląski Cezary Przybylski.

Projekt dotyczy wszystkich szkół podstawowych w regionie. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 7 lipca, a sporządzić taki wniosek będzie mógł organ prowadzący daną szkołę. Będzie można ubiegać się o wsparcie w kwocie 1 tys. zł na każdą klasę w szkole. Całkowita wartość projektu to 25 mln zł, a pieniądze pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.