logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Skakanie na skakance stanowi świetną formę rozrywki sprzyja rozwojowi kondycji dziecka. Ten rodzaj aktywności fizycznej wpływa na zdrowie układu sercowo-naczyniowego i kształtuje silne mięśnie pleców, ramion, klatki piersiowej i brzucha. Na lekcjach wychowania fizycznego umiejętność tą poznają i doskonalą wszyscy uczniowie. W obliczu pandemii i związanych z nią skutków zaleca się, aby dzieci i młodzież były aktywne fizycznie. Ze względów sanitarnych większość zawodów sportowych w tym roku szkolnym niestety zostało odwołanych. Dzieci nie uczestniczyły aktywnie w lekcjach wychowania fizycznego ani w zajęciach pozalekcyjnych.

Więcej 

https://youtu.be/9ydXRkroN6Q - link do filmu "Mistrz skakanki"