logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Najmniej działa się tym, co się mówi,

więcej tym, co się robi, a najwięcej tym kim się jest.

Seneka

Zawód nauczyciela wiąże się z nieustannym podnoszeniem kwalifikacji, które mają przyczynić się do jego rozwoju osobistego i poprawy funkcjonowania placówek oświatowych, a to z kolei ma przełożyć się na lepsze efekty kształcenia i co za tym idzie na dobre przygotowanie dzieci i młodzieży do egzaminów zewnętrznych. Dlatego też wprowadzonyw roku 2000 roku Ustawą o zmianie Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw  i regulowany obecnie rozporządzeniem z roku 2018 z późniejszymi zmianami z roku 2019 awans zawodowy dokładnie określa, jak powinna przebiegać ścieżka ich kariery i co muszą zrobić, by zdobyć kolejny jego stopień.

Więcej