logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Zmiany w podstawach programowych, a co za tym idzie w programach nauczania, przyczyniły się do stosowania na lekcjach metod aktywizujących, które pobudzają uczniów do działań twórczych oraz kreatywności. Zadania wykonywane są wówczas samodzielnie,w parach  lub w  grupach  w taki sposób, iż sprawiają one uczniom satysfakcję, a to z kolei przekłada się  na nieświadome łączenie nauki i pracy. Nauczyciel w typ procesie nie przekazuje bezpośrednio wiedzy, lecz stwarza warunki do samodzielnego lub kooperatywnego uczenia się.

Więcej