Pandemia spowodowała wiele ograniczeń w stosunku do dzieci i młodzieży. Jednymz nich była nauka zdalna, która wymuszała siedzący tryb życia. Ta długotrwała sytuacja ma niewątpliwie negatywne skutki na rozwój społeczny i pogorszenie zdrowia psychofizycznego uczniów. W związku z tym priorytety oraz programy MEiN w bieżącym roku szkolnym dotyczyły promowania zachowań prozdrowotnych wśród uczniów.

Więcej

 FILOWA GALERIA PROJEKTU 

https://youtu.be/Nkm9r7EXALo - zadanie żółte

https://youtu.be/qutzP_qsEso - zadanie niebieskie 

https://youtu.be/ZoCGQIIMf0E - zadanie czerwone 

PREZENTACJE

zadanie czarne - prezentacja 

zadanie zielone - prezentacja