Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu działa od 2000 roku. To placówka doskonalenia nauczycieli funkcjonująca w doskonałej symbiozie z Biblioteką Pedagogiczną. Obie jednostki ściśle współpracują przy organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży ze szkół i placówek powiatu lubańskiego, promowania różnorodnych działań na rzecz rozwijania poradnictwa zawodowego dla dzieci i młodzieży oraz zapewnienia nauczycielom zaplecza metodycznego na najwyższym poziomie. Realizacja usług świadczonych w tak szerokim zakresie kierowanych do środowiska oświatowego w powiecie lubańskim jest możliwa dzięki dobrej współpracy i zrozumieniu władz wszystkich samorządów wchodzących w skład naszego powiatu. To właśnie dobra współpraca procentowała nawet w czasach pandemii, kiedy to zdalnie realizowaliśmy konferencje, szkolenia, spotkania, konsultacje dla dyrektorów i nauczycieli oraz bogatą ofertę konkursów dla dzieci i młodzieży. W pandemicznych warunkach, zdalnie PCE zorganizowało łącznie 22 powiatowe konkursy, w których wzięło udział 2.265 uczniów, w tym: 272 z przedszkoli, 1916 ze szkół podstawowych, 77 ze szkół ponadpodstawowych oraz koordynowano na etapie powiatowym 9 wojewódzkich konkursów z serii „zDolny Ślązak”. Uczniowie rywalizowali w konkursach matematycznych, biologiczno-geograficznych, językowych „ Z idiomami za pan brat”, zawodoznawczym „Mój zawód moją pasją”, spełniali się artystycznie w konkursach recytatorskich pod hasłem; „Świat ma wiele barw” i „Poezja moim lustrem”, mogli sprawdzić swoją sprawność fizyczną na skakance, mogli także spróbować swych sił w konkursie fotograficznym, a ich zdjęcia konkursowe można podziwiać w wydanym przez PCE albumie „Natura w obiektywie - piękno ziemi lubańskiej. Tytuły Laureatów konkursów zdobyło 76 osób. Mimo trudnej sytuacji dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli ufundowali nagrody dla laureatów konkursów dla szkół podstawowych i przedszkoli. Starosta Lubański przekazał upominki dla laureatów konkursów dla szkół ponadpodstawowych. PCE ufundowało wszystkim laureatom statuetki, obdarowało laureatów konkursu albumem prac fotograficznych. Każdy dyrektor, nauczyciel otrzymali podziękowanie za wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży.

Jednak nagród, statuetek, dyplomów i podziękowań nie wręczyliśmy osobiście wyróżnionym uczniom i nauczycielom. Tegoroczna Powiatowa Gala Laureatów będąca zwieńczeniem rywalizacji dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach i różnych formach, podobnie jak Gala w czerwcu 2020 r., miała charakter „pudełkowy”. Każda szkoła otrzymała zestaw nagród dla uczniów, które Dyrektor szkoły przekazał podczas uroczystości szkolnej.

Rok szkolny 2020/2021 to już drugi rok pandemii koronawirusa. Mimo panującej zarazy kowidowej życie musiało toczyć się dalej - w warunkach, do jakich wszyscy musieliśmy się dostosować: odległości, dezynfekcja, maseczki…wreszcie szczepienia. Puste szkoły, a uczniowie i nauczyciele przed ekranami komputerów. To smutne wspomnienia. Jednak wszyscy szybko się odnaleźliśmy w nowej rzeczywistości. Spotykaliśmy się online z dyrektorami i nauczycielami podczas konferencji, szkoleń i konsultacji, wspólnie ze szkołami ponadpodstawowymi realizowaliśmy kolejne zadania w ramach projektów unijnych: „Mickiewicz zawodowo” i „Zawodowo i profesjonalnie”. Zorganizowaliśmy także zdalnie, we współpracy z dyrektorami i nauczycielami szkół i przedszkoli, ambitny i bardzo pracochłonny powiatowy projekt edukacyjny „Kolory zdrowia”, w którym wzięło udział 25 grup przedszkolnych i klas I-III ze szkół podstawowych, ponad pięciuset sześćdziesięciu uczestników. Daliśmy możliwość nauczycielom podzielenia się ciekawymi pomysłami w ramach powiatowego projektu edukacyjnego „Bank Dobrych Praktyk”, które są dostępne na stronie www.pceluban.pl w zakładce: projekty edukacyjne. To niezwykle cenna i ważna dla nauczycieli możliwość dzielenia się, co udało się w zakresie metodycznym, wychowawczym czy organizacyjnym..

Anna Ł. Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu