Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje, że od września 2021 roku do czerwca 2022 roku realizowany będzie program Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego Aktywność fizyczna dla każdego.

Warunkiem udziału w programie jest zatrudnienie nauczyciela w szkole/placówce oświatowej prowadzonej przez Powiat Lubański, Lwówecki i Jeleniogórski lub Gminę powiatu lubańskiego oraz złożenie przez nauczyciela Zgłoszenia udziału w formie doskonalenia zawodowego- sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego (w załączeniu) ze zgodą dyrektora szkoły/ placówki.

Więcej